scooter ongeluk

Letselschade claimen door toedoen van een scooter ongeluk?

Een scooter is een gemotoriseerde tweewieler met twee kleine, brede wielen. Scooter is een verzamelnaam voor alle tweewielers die aan deze omschrijving voldoen, zoals bromfietsen en snorfietsen. Ook een motorfiets of een motor valt onder de categorie scooters. Een scooter maakt je enorm kwetsbaar en er zijn veel risico’s waar je aan moet denken. Er zijn bijvoorbeeld mensen die blijvende schade hebben opgelopen door een scooter ongeluk.

Aansprakelijkheid

De verkeersdeelnemer die zich niet aan de verkeersregels heeft gehouden en daardoor het ongeluk veroorzaakt, is aansprakelijk. Als er sprake is van een ongeluk met een opgevoerde scooter, is de bestuurder van de opgevoerde scooter altijd volledig aansprakelijk. De aansprakelijkheid heeft ook te maken met welk type verkeersdeelnemer de andere partij was. De aansprakelijkheid ligt anders als een scooter een ongeluk heeft gehad met andere scooter of als het een ongeluk was met een vrachtwagen. 

Letselschade claimen

Er kunnen bij een verkeersongeval twee type schades voorkomen waarvoor je een schadeclaim kunt aanvragen, materiële schade en immateriële schade.  Materiële schade is direct in geld uit te drukken, bijvoorbeeld kosten van juridische bijstand of medische kosten. Immateriële schadevergoeding is een vergoeding voor alle pijn als gevolg van het ongeluk.  Het is slim om het opstellen en indienen van een schadeclaim over te laten een iemand die er verstand van heeft. Hij of zij weet dan precies wat je kan vorderen en wat je rechten zijn.