Dit is wat een BHV coördinator doet

Stel, je bent BHV coördinator. Wat houdt dat dan in en wat zijn je taken precies? Ieder bedrijf doet er goed aan om verschillende bhv’ers te hebben die snel en veilig kunnen handelen bij een ongeval of calamiteit op de werkvloer. In een groot bedrijf komt het vaak voor dat er ook een BHV coördinator nodig is. Een BHV coördinator, ook wel een hoofd BHV genoemd, is iemand die verschillende BHV’ers aanstuurt. Deze persoon zet de lijnen uit en neemt de leiding bij calamiteiten.

Er zijn twee soorten hoofd BHV: Operationeel en Strategisch. Een Hoofd BHV Operationeel stuurt alle zaken aan tijdens een calamiteit. De oefeningen worden gepland, je weet welke uitrusting nodig is en hoe vrijwilligers moeten worden geselecteerd. Je neemt snel beslissingen en regelt de BHV-organisatie bij een calamiteit. Een Hoofd BHV Strategisch regelt de zaken op papier. Je draagt de verantwoordelijkheid voor het aansturen van de organisatie bedrijfshulpverlening. Je zet de BHV organisatie op, stelt een budget, regelt vergoedingen en hebt kennis van de wettelijke bepalingen omtrent de veiligheid binnen een bedrijf.

Een opleiding volgen voor BHV coördinator

In principe heeft ieder bedrijf een BHV coördinator nodig. In grote bedrijven is het vaak zo dat de taken Operationeel en Strategisch aan twee verschillende personen wordt uitgegeven. Het komt ook voor dat bij kleinere bedrijven een persoon beide taken op zich neemt. Dit is per bedrijf verschillend. Voor zowel Hoofd Operationeel en Hoofd Strategisch is bij G4S een opleiding te volgen.