Bedrijfsarts inschakelen

Jouw expert of deskundige aanspreekt wordt ook wel een bedrijfsarts genoemd waar je voor werk en gezondheid terecht kunt. Ben je wellicht bang voor jouw gezondheidsklachten bijvoorbeeld? Of kun je door één of andere motieven niet meer werken, dan kun je op dat moment aan de bel trekken. Jouw werkgever of de partij die jouw ziektewetuitkering verstrekt betaalt de bedrijfsarts. Maar hij is een strikt neutrale en onafhankelijke professional.

Mensen, werk en gezondheid

Deze medisch deskundige kijkt naar jou, je gezondheid en werk. Wie ben jij als persoon? Waarom is er nu deze klacht en wat heeft deze met jouw werk te maken? Kun je jouw klacht nu en in de toekomst afhandelen? Moet het op het werk worden aangepast? Medewerkers moeten veilig en gezond kunnen werken, volgens de arbodienst.

Verplicht advies bij ziekte

Als je je ziek meldt bij jouw werkgever, is hij wettelijk verplicht om de bedrijfsarts om advies te vragen. Hiervoor kun je uiteraard een bedrijfsarts inschakelen. Overleg met bedrijfsartsen valt onder het medisch beroepsgeheim. Dan adviseert de bedrijfsarts samen met jouw en je werkgever een probleemanalyse uit te voeren. Wat betreft jouw privacy, zal hij dit alleen doen in niet-medische termen die wettelijk zijn toegestaan.

Ziekte voorkomen

De bedrijfsarts adviseert je niet alleen of je ziek of onwel bent. Hij helpt je ook graag om deze problemen te vermijden. Als werknemer heb je het wettelijke recht om zijn “open” spreekuur te bezoeken om advies over deze kwestie in te winnen. Bovendien voeren de artsen van het bedrijf onderzoek uit om gezondheidsrisico’s op de werkplek te identificeren en te evalueren. Overweeg bijvoorbeeld een bezoek te brengen aan de organisatie waar je werkt. Of voer namens jouw werkgever een gezondheidscheck uit. In al deze gevallen zou het voor jouw en je werkgever het beste zijn om gezondheidsrisico’s zo vroeg mogelijk op te sporen. Op deze manier kun je op tijd actie ondernemen.