schrijfworkshop

Waarom schrijven belangrijk? Schrijfworkshop nodig?

De tekstschrijver is verantwoordelijk voor het produceren van alles wat met tekstuele zaken te maken heeft. De tekstschrijver kan zowel gespecialiseerd zijn in een bepaald onderwerp als meer in algemene zin opgeleid om teksten van velerlei aard te kunnen schrijven, ongeacht de opdrachtgever. Ben jij nog geen tekstschrijver? Heb jij een schrijfworkshop nodig? Waar is schrijven goed voor?

Inzicht

Als je schrijft voor publiek ga je nadenken over het perspectief van je publiek, ook al is het slechts één persoon. Je gaat je inleven in je publiek. Dat is wanneer de magie begint, want je gaat in het hoofd zitten van je publiek. Hoe denken mijn vrienden, collega’s, klanten? Je krijgt een veel beter begrip hoe zij zaken bekijken vanuit hun perspectief op de zaken en de wereld. Deze manier van inleven en notities maken geven vaak nieuwe inzichten hoe om te gaan met je publiek en de boodschap beter over te brengen.

Kort en bondig

Je moet eerst goed in je hoofd houden wat je wilt bereiken en waarom je bijvoorbeeld die mail schrijft. Veel mensen vinden het lastig om kort en bondig te schrijven maar dit is wel belangrijk. Korte teksten houden de aandacht vast. Snel ter zake komen begint al met de titel van een mail, wees daarin specifiek. Als je kort en bondig bent, ben je erg duidelijk want je kunt nergens omheen praten.