Evacuatieplan

Heeft jouw bedrijf al een goed evacuatieplan?

Is er brand in de werkplaats of op kantoor? Dan is er geen tijd om te twijfelen maar moet er snel en efficiënt gehandeld worden. Iedereen moet weten wat van hem of haar wordt verwacht als er sprake is van een brand. Daarom is het belangrijk dat ieder bedrijf een goed evacuatieplan heeft. Als werkgever ben je verplicht om een evacuatieplan aan de ingang van het gebouw te plaatsen, of bij iedere bouwlaag van een bouwplaats. Wat staat er precies in het evacuatieplan? In het plan staat beschreven wat er moet gebeuren tijdens een noodgeval om zo iedereen veilig naar buiten te krijgen. 

Evacuatieplan

Daarnaast staat er ook duidelijk beschreven waar de interventiemiddelen zich bevinden en hoe ze ingezet moeten worden. Wanneer je als bedrijf een evacuatieplan gaat opstellen is het belangrijk om de volgende punten mee te nemen: het gebouw in kaart brengen, de mogelijk gevaren identificeren, de te nemen  maatregelen benoemen en het in kaart brengen van de interventiemiddelen. 

Het evacuatieplan opstellen met hulp

Evacuatieplan

Je kunt dit evacuatieplan zelf opstellen, maar je kunt ook de hulp inschakelen van G4S Safety Solutions. G4S helpt je met het in kaart brengen van het gebouw, zodat de basis van het plan in ieder geval correct is. Ook wordt gekeken waar in het gebouw water, elektriciteit en gas bevinden. De mogelijk gevaren kunnen op basis van deze gegevens worden benoemd. Aan de hand van deze gegevens kan een evacuatieprocedure worden opgesteld. Stel verantwoordelijken aan voor taken zoals blussen of evacueren. Hiervoor kunnen speciale opleidingen en oefeningen voor worden gevolgd; ook dit kan bij G4S.